توزیع قطعات پلیمری و پلاستیکی پژو

کارکرد 0

mosh


خ امیر کبیر-پکوچه ناظم الاطبا جنوبی انتهای کوچه حشمتی پ23 ط اول واحد1


توزیع قطعات پلیمری و پلاستیکی پژو

قطعات پلیمری پژو و سمند را بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی از ما بخواهید
شامل : هواکش 206 tu3 قدیم

هواکش 206 1400 جدید

هواکش 206 tu5

رزناتور 206 لوله دار

رزناتور 206 شکل Sهواکش206
هواکش tu3
هواکش tu5
هواکش ef7
هواکش 1800
رابط های هوا
رزناتور 206
رزناتور 206 لوله دار
رزناتور 206 شکل S
جعبه BSM 206
جعبه فیوز 206
قاب تسمه تایم
قاب تایم
قاب تایم میانی
قاب تایم بالایی
قاب تایم پایینی
زه بدنه
زه اطراف
206
405درب سوپاپ 206 تیپ 5 (ورودی وخروجی با واشر )نقدی
واشر درب سوپاپ تیپ 5
هواکش 206 تیپ 2قدیم شرکتی
هواکش206 تیپ 2 جدید شرکتی
هواکش206 تیپ 5شرکتی با فیلتر
رزوناتور 206 تیپ 2 شرکتی لوله دار
رزوناتور 206 تیپ 5 شرکتی شکل S
کله گاوی 206 تیپ 2
قاب باطری 206شرکتی با درب
جعبه BSM 206 شرکتی با درب
منبع انبساط 206 شرکتی نقدی
درب روغندان 206تبپ 5شرکتی
لوله واسطه رزوناتور تیپ 5شرکتی
قاب تسمه تایم 206 تیپ 2 بالا شرکتی
قاب تسمه تایم 206 تیپ2 پایین شرکتی
قاب تسمه تایم 206 تیپ5پیچ دار شرکتی
قاب تسمه تایم 206 تیپ5 پایین شرکتی
قاب تسمه تایم 206 تیپ5 بالایی شرکتی
منبع هیدرولیک 206 با درب
قاب سر کمک 206شرکتی
گژ روغن 405 پیچی شرکتی
گژ روغن 405 صاف شرکتی
منبع انبساط رانا (نقدی)
قالپاق درب سوپاپ 1800 شرکتی با فیلتر و واشر
لوله X5
دوگانه X5لوله شرکتی
لوله X2شرکتی
رابط اولی هوا شرکتی
رابط دومی هوا شرکتی (سرکج)
رابط سومی هوا شرکتی (سشواری)
رابط چهارمی هوا شرکتی (چاکدار)
بادگیر فن 405شرکتی
بادگیر فن سمند شرکتی
درب روغندان 405شرکتی
توری زیرشیشه 405با شیلنگ ومتعلقات
پایه نگهدارنده تعویض دنده
زه اطراف 206 شرکتی(یکدست کامل)
زه اطراف پارس بادی شرکتی (یکدست کامل)
زه اطراف سمند بادیSE شرکتی(یکدست کامل)
زه اطراف رانا شرکتی(یکدست کامل)
زه اطراف 405 بادی شرکتی(یکدست کامل)
دنده کیلومتر 405 کوچک شرکتی
دنده کیلومتر 405 بزرگ شرکتی
لوگو وسط رینگ سمند و پژو شرکتی
هواکش صندوق 405 کوچک
هواکش صندوق 405 بزرگ
درب پوش کاربراتور (2000)شرکتی
صافی بنزین پلیمری شرکتی با بسته بندی
رزوناتور L90 شرکتی (داکت هوا) اصلی
قاب باطری 405
مهره درجه باک 405 شرکتی (هفت درجه)
مهره درجه باک SLX شرکتی (صفر درجه)
مهره درجه باک 206 شرکتی (تیپ 2و5)
اورینگ درجه باک 405 شرکتی(هفت درجه)
اورینگ درجه باک SLX شرکتی(صفر درجه)
اورینگ درجه باک 206 شرکتی (تیپ 2 و5)
درب پمپ بنزین هفت درجه با شیلنگ و اورینگ شرکتی
درب پمپ بنزین صفر درجه با شیلنگ و اورینگ شرکتی
گردگیر دسته دنده 405 مشکی
گردگیر دسته دنده 405 بژ
گردگیر دسته دنده 206
گردگیر دسته دنده سمند مشکی
گردگیر دسته دنده سمند بژ
گردگیر دسته ترمز دستی سمند مشکی
گردگیر دسته ترمز دستی سمند بژ
سر دنده سمند مشکی و بژ شرکتی
سردنده سمند EF7 بژ و مشگی شرکتی
سر دنده 405 مشکی و بژ شرکتی
سر دنده 206شرکتی
سر دنده 206 تیپ 5و SD شرکتی
براکت دو تکه چرم دنده 405
براکت دسته دنده سمند شرکتی
درب باک یورو 4 شرکتی
بوش استکانی جعبه فرمان 405 شرکتی
پلانجر جعبه فرمان پژو شرکتی
بال عقب SLX شرکتی
قاب تیرک روی ستون عقب سمند
کنیستر بنزین 405 شرکتی
کنیستر بنزین 206 شرکتی
کنیستر بنزین رانا شرکتی
کنیستر بنزین شرکتیSLX
کنیستربنزین روا شرکتی
شیلنگ بخار روغن 206 تیپ 5
شیلنگ بخار روغن 206 تیپ 2شرکتی
شیلنگ منبع انبساط 206 تیپ 2
شیلنگ منبع انبساط رانا
منبع هیدرولیک 405 شرکتی با درب
میل آنتن اکتیو سمند شرکتی
آنتن اکتیو سمند شرکتی با پایه
موتور صندلی شرکتی
نمد زیر داشبورد 405 چپ
نمد زیر داشبورد 405راست
موکت کف صندوق 405 شرکتی
برچسب ستون 206
گژ روغن 206 شرکتی
EF7 گژ روغن
وارداتی درجه 1TU3 وایر شمع 206
وارداتی درجه 1TU5وایر شمع 206
وارداتی درجه 1EF7وایر شمع
EF7 پک تعمیراتی اویل ماژول با پیچ اصلی
اصلیEF7 پک تعمیراتی اویل ماژول
شرکتیEF7 درب روغن
EF7 واتر پمپ
شرکتی با فیلتر(نقدی)EF7 هواکش کامل
شرکتیEF7 لوله ورودی هوا کوچک
شرکتیEF7 لوله هواکش بزرگ
شرکتیEF7رابط اولی هواکش
شرکتی (پژو 1800) XU7رینگ موتور
شرکتی(206 تیپ 2)RKP- TU3رینگ موتور
شرکتی (206تیپ 5)RKP-TU5 STDرینگ موتور
شرکتی (206 تیپ 5)RKP-TU5 25رینگ موتور
شرکتی (206 تیپ5 )RKP-TU5 50رینگ موتور
شرکتی (سمند موتورملی)RKP-EF7رینگ موتور
شرکتی (روا)RKP-OHV STDرینگ موتور
شرکتی (روا)RKP- OHV 50 رینگ موتور
شرکتی (پراید)RKP-PRIDE STDرینگ موتور
شرکتی(پراید)RKP-PRIDE 25رینگ موتور
شرکتی (پراید)RKP-PRIDE 50رینگ موتور

کیف تودری 405 بژ و مشگی
درب ترموستات 405 درجه یک با پیچ هواگیری
لوله رزناتور 206 جدید T13 شرکتی
لوله رزناتور رانا شرکتی
لوله هواکش TU5.SLX شرکتی
درب منبع انبساط 206 درجه یک
کمربند ایمنی اتوماتیک جلو 405.پارس. سمند بژ و مشکی
کمربند ایمنی 405 معمولی مشگی . بژ
کمربند ایمنی جلو ال 90
کمربند ایمنی عقب معمولی 405
کمربند ایمنی عقب اتوماتیک 405
کمربند ایمنی اتواتیک جلو206 ایربگ دار
کمربند ایمنی جلو 206 معمولی
کمربند ایمنی عقب 206 یکدست
کمربند عقب 206 SD یکدست
کمر بند جلو سورن ایربگ دار
کمر بند عقب ال 90 یکدست
قفل کمربند سورن با میکرو سوییچ
قفل کمربند 206 با میکروسوییچ
قفل کمربند 405 با میکرو سوییچ
قفل 206کمربند بدون میکرو سوییچ
قفل کمربند 405 بدون میکرو سوییچ
مورتور چراغ 206 شرکتی
آژیر بکاب سمند جدید شرکتی
واشر درب سوپاپ 1800 سیلیکون
پروانه فن 405 خاری شرکتی
پروانه فن 405 پیچی شرکتی
پروانه فن 206 شرکتی
دیاق پروانه فن 206 شرکتی
پروانه بخاری 405 شرکتی ساندن
لوله دوقلو باک یورو 4 شرکتی
لوله دوقلو باک پژو شرکتی
دیاق جلو سپر 206 شرکتی

شرکتیSLX ترمز درب
ترمز درب 405 جلو و عقب جدید شرکتی
ترمز درب 405 قدیم شرکتی
خروسکی کاپوت شرکتی
زبانه ستون 405شرکتی
زبانه ستون روکشدار شرکتی
شرکتیL.Rقفل درب پژو جلو/عقب چپ جدید
شرکتیL.Rقفل درب پژو جلو /عقب قدیم
قفل درب موتور 405 شرکتی
قفل صندوق 405 ضد سرقت شرکنی
قفل صندوق 405 شرکتی شرکتی
ترمز درب جلو سمند قدیم شرکتی
ترمز درب جلو سمند جدید شرکتی
ترمز درب عقب سمند قدیم شرکتی
ترمز درب سمند قدیم شرکتی
خروسکی کاپوت سمند شرکتی
زبانه صندوق 206 شرکتی
زه سپر جلو 405 شرکتی
زه سپر عقب 405 شرکتی
L.R دریچه کولر داشبورد پژو
پنل بخاری و ساعت پژو شرکتی
پنل بخاری و ساعت ری استایل شرکتی
پنل ضبط پژو شرکتی
پنل ضبط 206 شرکتی
شرکتیL.R شلگیر عقب عقبی 206
شرکتیL.Rشلگیر عقب جلویی
L.R فلاپ سپر جلو پارس
L.Rفلاپ سپر عقب پارس
درپوش کویل 206 تیپ شرکتی 5
L.R شلگیر خرچنگی 405 شرکتی
L.R شلگیر خرچنگی پارس شرکتی
L.R شلگیر خرچنگی سمندهواکش سمند موتور ملی EF7


هواکش 1800

رابطهای هوا

جعبه BSM 206

جعبه فیوز داخل موتور 206

درب جعبه فیوز داخل موتور 206

صافی بنزین پلیمری شرکتی

تصویر های آگهی توزیع قطعات پلیمری و پلاستیکی پژو

کلمات کلیدی توزیع قطعات پلیمری و پلاستیکی پژو
هواکش206 , tu , ef7 , 1800, رابط های هوا , تولید و پخش قطعات خودرو, پخش لوازم یدکی خودرو, یدکی کار, نیازمندیهای لوازم خودرو,
فرم تماس با آگهی دهنده

security_code

آخرین آگهی های کاربر
هواکش کامل سمند موتور EF7
هواکش کامل سمند موتور ملی EF7 همراه با فیلتر و لوله خرطومی این قطعه اصلی بوده و مورد مصرف خودرو ساز بوده قطعات EF7 /سمند موتور ملی را از ما با اطمینان بخواهید ...
منبع رزوناتور اصلی ال90
داکت هوا ال90 (رزوناتور هوا L90 ) این قطعه اصلی میباشد و مورد استفاده هر2 خودرو ساز داخلی میباشد ...
تهیه و تولید و توزیع قطعات پلیمری پژو
توزیع قطعات : MGI.ISPCO.NERCICO.RKP.پارت.ایده نگر.مژده وصل.و... قطعات جلوبندی ISPCO اصل را بدون هرگونه پسوند و پیشوند از ما بخواهید صالحی - تقی زاده خ ملت - پاساژ امیران - همکف - پ 18 قطعات جلوبندی ISPCO اصل را از ما بخواهید آی اس پی کو بوش طبق جناقی 405 ISPCO بوش طبق لبه دار405 ...
قطعات جلوبندی قطعات یدکی ایران ISPCO 2462
قطعات جلوبندی ISPCO ساخت شرکت قطعات یدکی ایران قطعات جلوبندی ISPCO اصل را بدون هرگونه پسوند و پیشوند از ما بخواهید قطعات جلوبندی ISPCO تولید شده با بالاترین استانداردهای جهانی وتنها تولید کننده دارای تاییده از پژو سیتروئن فرانسه تامین کننده قطعات جلوبندی خودروساز میباشد ...
توزیع قطعات جلوبندی و پلیمری شرکتی
توزیع قطعات : MGI.ISPCO.NERCICO.RKP.پارت.ایده نگر.مژده وصل.و... قطعات جلوبندی ISPCO اصل را بدون هرگونه پسوند و پیشوند از ما بخواهید صالحی - تقی زاده 33940733 33970673 33966265 خ ملت - پاساژ امیران - همکف - پ 18 قطعات جلوبندی ISPCO اصل را از ما بخواهید آی اس پی کو بوش طب ...
پلوس کامل و سر پلوس شتابکار
نرسی عرضه پلوس و سرپلوس و کمک فرمان و شیر فرمان شتابکار کلیه قطعات فوق شرکتی بوده و مورد استفاده در خط تولید خودرو ساز میباشد و دارای بالاترین استانداردهای کیفی میباشد. ...
درب سوپاپ کامل پژو 1800/xu7
توزیع درب سوپاپ xu7 پژو با برند ایده نگر / مژده وصل درب سوپاپ 206 tu5 (تیپ 5) با واشر توزیع قطعات پلیمری موتوری xu7 / tu3 /tu5 ...
تولید لوله های هوا با برند شما 8917
تولید لوله های هوا طبق نقشه مهندسی ایران خودرو با استفاده از بهترین مواد، ما ادعا میکنیم که در تولید این قطعات بهترین هستیم. آماده تولید قطعات فوق با نام برند شما......... ...
قاب ایربگ سمند سورن
قاب ایربگ سمند سورن مشگی این قطعه اصلی میباشد و در ضمن نو میباشد. ...
درب باک EURO 4 پژو
توزیع درب باک EURO 4 شرکتی پژو سمند پارس و.... این قطعه اصلی میباشد و مورد استفاده خودروساز میباشد. ...
آگهی های بروزرسانی شده
96/07/03 دوشنبه 11:04 عیب یاب|فروش عیب یاب|خرید عیب یاب|قیمت عیب یاب ( برای اولین بار در دنیا عیب یاب diag دیاگ خودروهای انژکتوری با گارانتی تعویض مادام العمر) فروش ویژه برنامه ها با 40 تا 45% درصد تخفیف به مدت محدود برنامه ریسیت ecu رایگان اموزش 2 روزه دراموزشگاه رایگان پشتیبانی کامل برنامه واپدیت رایگان فروش ویژه جشنواره ای برنامه های دیاگ فروش ویژه نرم ...
ساسان منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/07/03 دوشنبه 11:04 انژکتورشور دستگاه تست و شستشوی سوزنهای انژکتور ایرانی با لوازم ایتالیائی مشخصات: حجم: 4 لیتر تعداد سوزن : 6 سیلندر 5.5 kg/cm2 فشار سیستم : 9950rpm,step 50 rpm تست همانند سازی: (شرکت پردازش موتور تولید ووارد کننده تجهیزات تعمیرگاهی خودرو) اولین تولید کننده عیب یاب خودروهای انژکتوری با گارانتی تعویض م ...
ساسان منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/07/03 دوشنبه 11:04 دیاگ|عیب یاب خودرو|پردازش موتور (عیب یاب – دیاگ تخصصی خودروهای انژکتوری با گارانتی تعویض مادام العمر) ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 برنامه عیب یابی خودروهای (ایران خودرو- سایپا – پارس خودرو – هیوندای – تویوتا – کرمان خود ...
منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/07/03 دوشنبه 11:04 دیاگ پرتابل|دیاگ همراه دیاگ پرتابل ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 دستگاه Mini Assistsnt یک دستگاه عیب یاب خودرو با قابلیت استفاده به صورت پرتابل (همراه) یا ثابت که دارای امکانات کامل و قیمت بسیار مناسب نسبت به دس ...
منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/07/03 دوشنبه 11:04 فروش دیاگ با پیشنهاد ویژه و شرایط استثنایی (عیب یاب – دیاگ تخصصی خودروهای انژکتوری با گارانتی تعویض مادام العمر) ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 برنامه عیب یابی خودروهای (ایران خودرو- سایپا – پارس خودرو – هیوندای – تویوتا – کرمان خود ...
منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/07/03 دوشنبه 11:04 فروش دیاگ پرتابل با پیشنهاد ویژه و شرایط استثنایی فروش دیاگ پرتابل با پیشنهاد ویژه و شرایط استثنایی ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 دستگاه Mini Assistsnt یک دستگاه عیب یاب خودرو با قابلیت استفاده به صورت پرتابل (همراه) یا ثابت که دارای امکا ...
منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/07/03 دوشنبه 11:04 فروش انژکتورشور با پیشنهاد ویژه و شرایط استثنایی فروش انژکتورشور با پیشنهاد ویژه و شرایط استثنایی ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 لطفا جهت مشاهده قیمت به سایت مراجعه فرمائید www.pardazeshkhodro.com دستگاه انژکتورشوی با قابلیت رسوب زدایی و ج ...
منصوری ، ، شماره تماس: mosh
96/07/03 دوشنبه 11:04 تست فشار بنزین تست فشار بنزین ارسال به سراسر کشور ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر سمت جاده آبعلی پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 ...
، ، شماره تماس: mosh
96/07/03 دوشنبه 11:04 آچار درب باک رگلاژی آچار درب باک رگلاژی ارسال به سراسر کشور ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 ...
، ، شماره تماس: mosh
96/07/03 دوشنبه 11:04 دیاگ|فروش دیاگ|خرید دیاگ|قیمت دیاگ (عیب یاب – دیاگ تخصصی خودروهای انژکتوری با گارانتی تعویض مادام العمر) ادرس فروشگاه پردازش موتور : تهران – سه راه تهرانپارس 50 متر به طرف شرق روبروی فروشگاه جانبو پلاک422 تلفن : 02176701429 - 02177706793 برنامه عیب یابی خودروهای (ایران خودرو- سایپا – پارس خودرو – هیوندای – تویوتا – کرمان خود ...
منصوری ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
تبلیغات ویژه

ورود کاربران


ثبت نام
کلمه عبور جدید
نماد اعتماد الکترونیکی

آمار بازدید


ایده آل نوین - مجری طراحی وب سایت های خلاق