لوازم و قطعات یدکی خودروهای چینی

کارکرد 0
04 39 204 0912 *** 90 37 678 0912

19 13 97 33 *** 41 69 92 33


تهران، خیابان اکباتان، پاساژ فروغی، طبقه همکف، پلاک 78sdYBKr.jpg


مدیران خودرو - کرمان موتور

واردات و پخش قطعات یدکی خودرو های چینی


لیست اقلام

*******************************

تسمه دینام 110
تسمه کولر 110
تسمه تایم 110
قرقری فرمان 110
سیبک فرمان 110
ترموستات 110
درب ترموستات 110
پایه ترموستات 110
سنسور دور موتور 110
سنسور کیلومتر 110
سنسور فشار هوای 110
دریچه گاز کامل 110
سوپاپ هواکش 110
فولی هیدرولیک 110
فولی تایم 110
فولی میل سوپاپ 110
دسته موتور جلو 110 3
دسته موتور جلو 110 4
دسته موتور عقب 110
دسته موتور چپ 110
دسته موتور راست 110
توپی سر کمک 110
کمک جلو 110
کمک عقب 110
واترپمپ 110
بلبرینگ کلاج 110
بلبرینگ تایم 110
پیستون STD 110
پیستون 110 25
شاتون 110
میل سوپاپ دود 110
میل سوپاپ هوا110
سوپاپ 110
یاطاقان متحرک 110 STD
یاطاقان متحرک 110 25
یاطاقان ثابت 110 STD
یاطاقان ثابت 110 25
بغل یاطاقان 110
کله پلوس 110 سمت چرخ
کله پلوس 110 گیربگس
اویل پمپ 110
دسته چراغ 110
استکانی تایپیت 110
پرژکتور جلو 110

توری سپر جلو 110 بزرگ

تیغه برف پاکن جلو 110
تیغه برف پاکن جلو عقب
در موتور 110
سپر جلو 110 خام
سپر جلو 110 استردار
سپر عقب 110
رینگ موتور 110 STD
رینگ موتور 110 25
وایر شمع 110 سه سیلندر
وایر شمع 110 چهار سیلندر
سپر عقب آستردار 110
راهنما داخل سپر جلو 110
سیبک فرمان 110
قرقری فرمان 110
واترپمپ 110
بلبرینگ کلاج 110
بلبرینگ تایم 110
فولی میل سوپاپ 110
آینه بغل 530
استکانی تایپیت 530
بلبرینگ تایم 530
بلبرینگ کلاج پمپی 530
تیغه جلو 530
جلوپنجره 530
چراغ جلو 530
چراغ خطر عقب 530
در موتور 530
دسته موتور جلو 530
دسته موتور راست 530
دسته موتور چپ 530
سفت کن دینام 530
سپر جلو 530
سپر عقب 530
فولی هرزگرد بزرگ 530
سفت کن تایم شاخکدار530
سفت کن تایم ساده 530
مخزن شیشه شور 530
اویل پمپ 530
دسته چراغ 530
کله پلوس 530 سمت چرخ
کله پلوس 530 گیربگس
رینگ موتور 530 STD
رینگ موتور 530 25
یاطاقان 530 متحرک STD
یاطاقان 530 متحرک 25
یاطاقان 530 ثابت STD
یاطاقان 530 ثابت 25
بغل یاطاقان 530
واشر سرسیلندر 530
اسبک میل سوپاپ 530
سوپاپ 530
میل سوپاپ 530
آینه بغل X33
استکانی تایپیت X33
پرژکتور سپر جلو X33
پرژکتور سپر عقب X33
تیغه برف پاکن جلو X33
تیغه برف پاکن عقب X33
جلوپنجره X33
جلوپنجره ظرح قدیم X33
چراغ خطر عقب X33
در موتور X33
دسته موتور چپ X33
دسته موتور راست X33
دسته موتور عقب X33
راهنما روی گل گیر X33
سپر جلو X33
سپر عقب X33
مخزن شیشه شور X33
کمک عقب X33
گل گیر جلو X33
چراغ جلو X33
پرژکتور سپر عقب X33
جلوپنجره NEW X33
چراغ جلو NEW X33
خطر عقب NEW X33
گوشه سپر NEW X33
قاب پرژکتور NEW X33
دیاق سپر جلو NEW X33
سپر جلو X33 NEW
آینه بغل 315
استکانی تایپیت 315
پرژکتور جلو 315
پرژکتورعقب هاچبک 315
توری سپر جلو بزرگ 315
توری گوشه سپر جلو 315
تیغه برف پاکن جلو 315
تیغه برف پاکن عقب 315
جلوپنجره 315
چراغ جلوصندوقدار قدیم
چراغ جلوهاچبک قدیم
خطرعقب صندوقدار قدیم
خطرعقب هاچبک قدیم
در موتور 315 قدیم
اویل پمپ 315
دسته چراغ 315
کله پلوس سمت چرخ 315
کله پلوس گیربگس 315
مجموعه فن کامل 315
رینگ موتور 315 STD
رینگ موتور 315 25
یاطاقان متحرک 315 STD
یاطاقان متحرک 315 25
یاطاقان ثابت 315 25
یاطاقان ثابت 315 STD
بغل یاطاقان 315
پیستون 315
سوپاپ 315
واشر سرسیلندر 315
کمک جلو 315
کمک عقب 315
سیبک طبق 315
بلبرینگ تایم 315
بلبرینگ کلاج 315
فولی هرزگرد 315
فولی هیدرولیک 315
دسته موتور جلو 315
دسته موتور چپ 315
دسته موتور راست 315
وایرشمع 315
طبق 315
سنسور دور موتور 315
سنسور فشار هوا 315
سنسور کیلومتر 315
سیبک فرمان 315
بوش اکسل عقب 315
لاستیک چاکدار 315
بوش موجگیر لاستیکی
میل موجگیر کوتاه 315
تسمه کولر 315
تسمه دینام 315
تسمه تایم 315
پرژکتور عقب 315 NEW
آینه بغل 520
پرژکتور سپر عقب 520
جلوپنجره 520
چراغ جلو 520
خطر روی صندوق 520
خطر روی گل گیر 520
دیاق سپر جلو 520
گل گیر جلو 520
سپر جلو 520
سپر عقب 520
در موتور 520
کمک جلو 520
کمک عقب 520
واترپمپ 520
وایر شمع 520
طبق 520
بوش طبق 520 بزرگ
بوش طبق 520 کوچک
سیبک طبق 520
بلبرینگ کلاج 1800 620
چراغ جلو 620
پرژکتور سپر جلو 620
توری گوشه سپر جلو 620
توری وسط سپر جلو 620
جلوپنجره 620
چراغ خطر عقب 620
در صندوق 620
در موتور 620
کشویی سپر جلو 620
دیاق سپر جلو 620
دیاق سپر عقب 620
سپر جلو 620
سپر عقب 620
گل گیر جلو 620
کمک جلو 620
کمک عقب 620
واترپمپ 620 1800
وایر شمع 620 1600
طبق 620
بوش طبق 620 بزرگ
بوش طبق 620 کوچک
میل موجگیر دو طرفه 620
سپر جلو 620
آینه بغل
پرژکتور سپر جلو
توری سپر جلو
جلوپنجره
چراغ جلو
چراغ خطر عقب
در موتور
سفت کن دینام
شل گیر جلو
گل گیر جلو
دسته موتور جلو
دسته موتورچپ
دسته موتور راست
دسته موتور عقب
دیاق سپر جلو
آرم جک J5
آینه بغل جک J5
بلبرینگ تایم جک j5
بلبرینگ تایم سه سوراخ j5
بلبرینگ تایم شاخکدار J5
پرژکتور جلو j5
توری سپر جلو جک J5
تیغه برف پاکن جلو جک
جلوپنجره J5
چراغ جلو بدون موتور J5
خطر روی صندوق J5
خطر روی گل گیرJ5
در صندوق جک j5
قاب پرژکتور نقره ای j5
کشوئی سپر جلو j5
کشوئی سپر عقب j5
قوطی جلو j5
لنت جلو j5
گل گیر جلو j5
قاب پلاک j5
در موتور j5
دسته موتورچپ j5
دسته موتور راست j5
دسته موتور عقب j5
دیاق سپر جلو j5
دیاق سپر عقب j5
رکاب پلاستیکی j5
رکاب فلزی j5
سپر جلو j5
سپرعقب j5
شل گیر جلو j5
فلاپ زیر سپر عقب j5
قاب پرژکتور مشکی j5
کمک جلو J5
کمک عقب j5
مه شکن عقب j5
آرم جک S5
پرژکتور سپر جلو S5
توری سپر جلو S5
جلوپنجره S5
دیاق سپر جلو S5
سپر عقب S5
فلاپ زیر سپر جلو S5
فلاپ زیر سپر عقب S5
قاب پرژکتور S5
کشوئی سپر جلو S5
گل گیر جلو S5

******************************تصویر های آگهی لوازم و قطعات یدکی خودروهای چینی

کلمات کلیدی لوازم و قطعات یدکی خودروهای چینی
مدیران خودرو، کرمان موتور، واردات و پخش قطعات یدکی خودرو های چینی، فروشگاه ، تسمه دینام 110، سنسور دور موتور 315، بوش طبق 620 کوچک، دیاق سپر جلو S5، کشوئی سپر جلو S5، بلبرینگ تایم 530، لوازم و قطعات یدکی خودروهای چینی
آخرین آگهی های کاربر
سیل کیت چکش هیدرولیکی
آریا یدک واردکننده و نمایندگی انحصاری سیل کیت های WYS کره در ایران واردکننده وفروشنده انواع قطعات چکش های هیدرولیکی انواع سیل کیت چکش های هیدرولیکی WYS کره با قیمت مناسب و کیفیتی فوق العاده مطلوب جایگزینی مناسب جهت سیل کیت های اورجینال انواع سیل کیت چکش سوسان،فورکاوا،ام اس بی، پکوتک،کوماتسو ...
فروش ویژه دستگاه لاستیک درار
فروش ویژه دستگاه لاستیک درار فروشگاه پردازش موتور فروش انواع لاستیک دار 3 پدال، 4 پدال تیوپلس، 4 پدال کمرشکن، 5 پدال تپوپلس و کمرشکن، لاستیک درار کامیونی، لاستیک درار اتوبوسی، لاستیک درار لودر و تراکتور با گارانتی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور فروش ویژه دستگاه لاستیک درار دستگاه لاستیک ...
اویل ماژول سمند موتور ملی Hengst آلمان
شرکت هنگست Hengst آلمان طراح و تولید کننده اویل ماژول و سیستم خنک کن روغن فعالیت میکند و در کارنامه کاری خود همکاری با شرکتهای بزرگی چون مرسدس بنز،BMW،آئودی،MAN،و....را دارد. شرکت ایرانخودرو در ابتدای امر برای طراحی سیستم خنک کن روغن سمند موتور ملی EF7 با شرکت هنگست آلمان قرارداد همکاری بست و نمونه ...
قیمت لوازم يدكي پژو
قیمت لوازم یدکی پژو لوازم یدکی اصلی و اورجنال پژو انژکتوری موتوری سیمکشی ارسال به کلیه نقاط کشور ...
فروش سرسیلندر پژو405،سرسیلندر سمند
فروش سرسیلندرپژو405 سرسیلندر سمند سرسیلندر سمند موتور ملی فروش سرسیلندر ۴۰۵ فروش سرسیلندر پژو سرسیلندر پژو ۴۰۵ سرسیلندر پژو۲۰۶ جهت خرید سرسیلندر پژو ۴۰۵ و سمند و پژو پارس وسمندef7 تماس بگیرید تمامی قطعات ولوازم یدکی و سرسیلندرهااصلی وایساکویی میباشند سرسیلندر موتورef7کامل سرسیلندر زانتی ...
سرسیلندر
فروش سرسیلندر پژو و سمند فروش سرسیلندر پژو 405و سمند فروش سرسیلندر سمند ، فروش سرسیلندر 405 ، فروش سرسیلندر XU7 ...
قطعات ايساكو
لوازم يدكي اصلي واورجنال كليه خودروهاي توليد داخل وخارج زانتيا سمند ال٩٠ سوزوكي ٤٠٧ ٢٠٦ مكان كيا هيونداي رانا دوو ارسال به تمام نقاط كشور موتوري گيربكس انژكتوري جلوبندي سيمكشي ...
سرسیلندر پژو و سمند
فروش سرسیلندر پژو 405و سمندوپژو206 جهت خرید سرسیلندر پژو 405 و سمند و پژو پارس وسمندef7 تماس بگیرید تمامی سرسیلندرهااصلی وایساکویی میباشند سرسیلندر موتورef7کامل سرسیلندر زانتیایی و پرشیایی سرسیلندر 1800cc ایساکو سرسیلندر 2000ccc ایساکو سرسیلندرپژو405 2گانه سوزایساکو ارسال1روزه به کلیه نقاط ...
لوازم یدکی407
فروش کلیه قظعات 407_206_207_سوزوکی_رانا_موتورملی_دنا_405_207 موتوری انژکتوری سیمکشی جلوبندی بدنه ارسال رایگان به کلیه نقاط کشور تهران خیابان ملت پاساژ بازرگانان پلاک116 ...
سرسیلندر پژو405
قیمت سرسیلندر پژو405،فروش سرسیلندر پژو 405،قیمت سرسیلندر سمند،سرسیلندر ایساکو،فروش سرسیلندر سمند،سرسیلندر405،سرسیلندرسمند، ...
آگهی های بروزرسانی شده
96/06/31 جمعه 00:09 توزیع قطعات یدکی خودروهای رنو فروشگاه رنوسنتر در تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی خودروهای شرکت رنو از جمله کولیوس لتیتود داستر فلوئنس کپچر مگان ال نود همچنین این فروشگاه قادر به ارسال بار به تمامی نقاط کشور میباشد. ...
خلیل چوبداری ، ، شماره تماس: 09124791984 -
96/06/31 جمعه 00:09 توزیع لوازم یدکی خودروهای ال نود و مگان فروشگاه رنو سنتر در تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی خودروهای ال نود و مگان فعالیت دارد. همچنین این فروشگاه قادر به ارسال قطعات به کلیه نقاط کشور میباشد. ل نود، ال 90، مگان، بدنه، جلوبندی، بخاری و کولر و متعلقات، گیربکس و لوازم گیربکس، لوازم موتوری ...
خلیل چوبداری ، ، شماره تماس: 09124791984 -
96/06/30 پنجشنبه 18:07 لوازم یدکی پروتون (جنتو-ویرا-ایمپین) فروشگاه لوازم یدکی خودروهای پروتون (جنتو-ویرا-ایمپین) شامل قطعات (بدنه-موتوری-تزئینات-برقی-) وارد کننده مستقیم از مالزی- ارسال قطعات به تمامی نقاط کشور- تهران-شیخ فضل الله غرب بعد از پل یادگار-خیابان شهید چوب تراش- نرسیده به مترو طرشت - داخل مجتمع تعمیرگاهی و کارواش سبحان - 66097150 -09198297388 ...
چنگیز طاوسی ، ، شماره تماس: 09198297388 - - قیمت: 0
96/06/30 پنجشنبه 18:07 قطعات یدکی پروتون (جنتو-ویرا-ایمپین) فروش عمده و تکی کلیه قطعات پروتون -10درصد تخفیف ویژه - وارد کننده مستقیم از مالزی - ارسال قطعات به تمام نقاط کشور - واقع در مرکز شهر تهران 66124871 09198297388 ...
چنگیز طاوسی ، ، شماره تماس: 09198297388 - - قیمت: 0
96/06/30 پنجشنبه 14:05 قطعات و لوازم یدکی شورولت(chevrolet) پرشین پارت فروش و تامین تمامی قطعات خودروهای وارداتی مناطق ازاد تجاری برند شورولت(CHEVROLET):کاماروکروزمالیبوسونیکاسپارک و... -قطعات و لوازم موتوری(نیم موتورسوپاپ پیستون شاتون یاتاقان تایپیت و....) -قطعات و لوازم سیستم انتقال قدرت(گیربکس دیفرانسیل و متعلقات) -لوازم بدنه(درب موتور درب های جلو عقب ...
ماکان ضابطی ، ، شماره تماس: 09113394353 - - قیمت: 0
96/06/30 پنجشنبه 14:05 قطعات  ولوازم یدکی فورد(FORD) رشین پارت فروش و تامین تمامی قطعات خودروهای وارداتی مناطق ازاد تجاری برند فورد(FORD): موستانگ ,تاروس ,فیوژن ,فوکوس ,اج -قطعات و لوازم موتوری(نیم موتور,سوپاپ ,پیستون ,شاتون ,یاتاقان ,تایپیت و....) -قطعات و لوازم سیستم انتقال قدرت(گیربکس ,دیفرانسیل و متعلقات) -لوازم بدنه(درب موتور ,درب های جلو عقب ...
ضابطی ، ، شماره تماس: 09113394353 - - قیمت: 0
96/06/30 پنجشنبه 14:05 قطعات و لوازم یدکی مزدا(MAZDA6) پرشین پارت فروش وتامین تمامی قطعات و لوازم خودروهای وارداتی مناطق ازاد تجاری و پلاک ملی با برندمزدا(MAZDA) مزدا6(MAZDA6),مزدا3(MAZDA3),مزدا3نیو(MAZDA 3NEW),سی ایکس5(CX5)سی ایکس9(CX9) -قطعات موتوری(پیستون شاتون میل لنگ تایپیت ایل پمپ واتر پمپ و…) -قطعات سیستم انتقال قدرت(گیربکس دیفرانسیل و……) -قط ...
ضابطی ، ، شماره تماس: 09113394353 - - قیمت: 0
96/06/30 پنجشنبه 14:05 قطعات و لوازم یدکی نیسان(NISSAN) فروش و تامین تمامی قطعات خودروهای وارداتی مناطق ازاد تجاری برند نیسان(NISSAN):جوک(JUKE),سانی(SUNNY),قشقایی(QASHQAI),ایکس تریل(X-TRAIL) -قطعات و لوازم موتوری(نیم موتور,سوپاپ ,پیستون ,شاتون ,یاتاقان ,تایپیت و....) -قطعات و لوازم سیستم انتقال قدرت(گیربکس ,دیفرانسیل و متعلقات) -لوازم بدنه(درب موتور ...
ضابطی ، ، شماره تماس: 09113394353 - - قیمت: 0
96/06/30 پنجشنبه 14:05 موتورکامل,قطعات موتوری هیوندای(HYUNDAI) فروشگاه پرشین پارت وارد کننده انواع لوازم موتوری و موتور کامل نو و استوک خودروهای هیوندای موتور کامل نو و استوک(در حد نو)ام پی ای(MPI) و جی دی ای(GDI) هیوندای سوناتا(SONATA)ان اف(NF),وای اف(YF),ال % ...
، ، شماره تماس: -
96/06/30 پنجشنبه 11:19 فروش لوازم یدکی پروتون 09121143402 تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ماشینهای سواری واردات و پخش و فروش کلی و جزئی قطعات و لوازم یدکی اتومبیلهای پروتون و ام وی ام (PROTON –MVM) پروتون جنتو و ویرا و امپین ام وی ام 315/530/110/X33 کلیه لوازم و قطعات یدکی موتوری رینگ و پیستون یاتاقان واشرکامل سرسیلندر وشاتون موتور کام ...
کامران صداقت ، ، شماره تماس: 09121143402 - - قیمت: 0
تبلیغات ویژه

ورود کاربران


ثبت نام
کلمه عبور جدید
نماد اعتماد الکترونیکی

آمار بازدید


ایده آل نوین - مجری طراحی وب سایت های خلاق